Czytelnia

Słowa kluczowe:

Nowoczesne metody badań w kierunku raka szyjki macicy u polskiego ginekologa w UK

Sprawdź, jakie metody badań w kierunku raka szyjki macicy stosowane są u polskiego ginekologa w UK. Dotychczas najpopularniejszą metodą profilaktyki w kierunku raka szyjki macicy były wykonywane co roku badania cytologiczne. Obecnie jednak zaleca się stosowanie nowoczesnej metody, która daje dokładniejsze wyniki. Oprócz tego badanie pod kątem HPV może być wykonywane w odstępach pięcioletnich.

Kilka słów o raku szyjki macicy – polski ginekolog w Londynie

Informacji na temat raka szyjki macicy można szukać na stronach tematycznych, na przykład takich jak onkonet.pl. Zgodnie z danymi tam zamieszczonymi, w większości przypadków za rozwój choroby odpowiada wirus brodawczaka ludzkiego HPV. Wirus ten rozprzestrzenia się w około 100 wariantach. Najczęściej do zarażenia dochodzi drogą płciową w czasie różnego typu kontaktów seksualnych. Można jednak przeczytać, że ryzykiem jest także nieprawidłowa higiena okolic intymnych czy też użytkowanie tych samych ręczników czy sprzętów dostępnych publicznie. Niektóre z odmian wirusa HPV są onkogenne, inne natomiast powodują wystąpienie zwyczajnych brodawek skórnych. Zgodnie z ogólnie dostępna wiedzą, wirus HPV może przebiegać zupełnie bezobjawowo. Więcej informacji możesz uzyskać u swojego polskiego ginekologa w UK!

Na chwilę obecną nie odkryto skutecznej metody leczenia HPV, zatem należy pamiętać o profilaktyce. W przypadku wystąpienia objawów w postaci kłykcin czy brodawek można leczyć je chirurgicznie, jest to jednak wyłącznie leczenie objawowe. Jak można się domyślić, dobrą (choć nie dającą 100 % pewności) metodą zabezpieczenia jest prezerwatywa. Istotna jest także odporność, dlatego zaleca się szczepienia przeciw HPV. W typ przypadku również nie można liczyć na 100 % pewność, lecz szczepionka w dużym stopniu chroni przed dwoma groźnymi odmianami wirusa, a więc 16 i 18 HPV. Istotne jest dodatkowe wsparcie dla układu immunologicznego. Dobrze funkcjonujący układ odpornościowy może zwalczyć wirusa. Z kolei w okresie osłabionej odporności należy zachować szczególną ostrożność. Polski ginekolog w Londynie zaleci Ci odpowiednie postępowanie.

Diagnostyka raka szyjki macicy u polskiego ginekologa w Greenford 

Jak odbywa się diagnostyka w kierunku raka szyjki macicy? Przez wiele lat stosowano głównie badania cytologiczne. Kolejno dostępne stały się badania pod kątem DNA wirusa HPV. W efekcie najczęściej stosowano badania cytologiczne, a w wypadku stwierdzenia zmian - szczegółowe badania pod kątem HPV. Obecnie odchodzi się od tej metody iu polskiego ginekologa w Greenford, pacjenci mogą liczyć na nowoczesną diagnostykę. W pierwszej kolejności stosuje się testy w kierunku HPV, a w przypadku wyniku pozytywnego dalszą diagnostykę. Na czym polegają poszczególne metody i czym się różnią?

  • badanie cytologiczne - jak można przeczytać na portalu tematycznym zwrotnikraka.pl, badanie cytologiczne zwykle przeprowadzane jest co trzy lata, a w okresie od 30 do 65 roku życia nawet co 5 lat. Oczywiście, okresy te są krótsze w przypadku wykrycia niepokojących zmian. W takim wypadku należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku najnowocześniejszej metody badań w kierunku raka szyjki macicy, badanie cytologiczne wykonywane jest z tej samej próbki, która została pobrana do badań pod kątem HPV i tylko w przypadku, gdy wynik w kierunku HPV jest pozytywny. Takie procedury stosowane są u polskiego ginekologa w Londynie.

Badanie cytologiczne pozwala wykryć między innymi atypowe komórki płaskonabłonkowe ASC. Zmiany te są zróżnicowane, gdy chodzi o stopień zmian i ich przyczynę. Zwykle podaje się, iż zmiany ASC-US to zmiany o nieokreślonym znaczeniu. Mogą oznaczać na przykład nadżerkę. Inaczej jest w przypadku zmian typu ASC-H (HSIL), które już mogą oznaczać procesy nowotworowe. Wcześniej stosowano typologię CIN1, CIN2, CIN3. Dzięki wykryciu zmian na wczesnym etapie można wdrożyć leczenie i tym samym wdrożyć profilaktykę płaskonabłonkowego raka inwazyjnego.

  • badania w kierunku HPV - ze względu na to, że przyczyną raka szyjki macicy w 99 % są onkogenne wirusy HPV, badania pod tym kątem stanowią badania przesiewowe do dalszej diagnostyki. Celem wykonania badania laboratoryjnego pobierany jest materiał z szyjki macicy, zatem samo pobranie materiału jest bardzo zbliżone do badania cytologicznego. Wykonuje je polski ginekolog w UK, a następnie materiał przekazywany jest do laboratorium. Tam możliwe jest wykonanie badań pod kątem różnych typów wirusa HPV.

    To na przykład badanie HPV DNA, dzięki któremu wykryć można najbardziej onkogenne typy (16 i 18), sporządzany jest także raport w zakresie 12 innych podtypów wirusa. Wykonywane jest także badanie HP20 wykrywające 14 typów wirusa wysokiego ryzyka oraz 5 łagodnych podtypów wirusa. Ten typ badania wykonywany jest także w przypadku panów. Trzeci rodzaj badania to HPVT, który dotyczy podtypów HPV DNA oraz 5 podtypów mRNA.

    Według najnowszych doniesień naukowych, taka metoda badań w kierunku raka szyjki macicy jest o 40% - 50% skuteczniejsza niż wcześniej stosowane postępowanie profilaktyczne. Ma to istotne znaczenie, gdy chodzi o wykrycie zmian typu CIN2 i CIN3.

Leczenie raka szyjki macicy - polski ginekolog w Wielkiej Brytanii

Jak już wspomniano, leczenie wczesnych stadiów raka szyjki macicy jest jak najbardziej możliwe. Jak to się odbywa? Polski ginekolog w Greeford przeprowadza rutynowe badania pod kątem wirusa HPV. W przypadku jego wykrycia, z tej samej próbki wykonywane jest badanie cytologiczne. Gdy wynik tego badania cytologicznego jest nieprawidłowy, przeprowadzana jest kolposkopia. Jeśli wynik jest prawidłowy, kolposkopia również może być wykonana, celem szczegółowej diagnostyki. Przebieg dalszego leczenia ustala polski ginekolog w Londynie.

Na czym polega kolposkopia? Jak podają eksperci ze zwrotnikraka.pl, kolposkopia to inaczej wziernikowanie macicy. Badanie to pozwala na szczegółową ocenę zmian. Przeprowadzane jest z zastosowaniem wziernika, umożliwiającego znaczne powiększenie obrazu. Oprócz tego stosuje się badanie z użyciem kwasu octowego lub mlekowego, wykorzystuje się także jodynę. W przypadku zmian brodawkowych spowodowanych wirusem HPV, kwas octowy powoduje ich wybielenie. Dzięki temu postawienie diagnozy jest dużo łatwiejsze.

Jeśli zmiany nowotworowe zostaną wykryte polski ginekolog w Wielkiej Brytanii zwykle kieruje pacjentkę do specjalistów, którzy zajmują się dalszym leczeniem. Może ono polegać na wymrażaniu zmian, elektrokauteryzacji, konizacji, laseroterapii. Czasami zmiany usuwane są z zastosowaniem pętli elektrycznej.

Pamiętaj, że diagnostyka raka szyjki jest kwestią niezwykle poważną. Ten artykuł może być potraktowany wyłącznie jako źródło ogólnie dostępnych informacji. Aby uzyskać w tym względzie poradę lekarską i szczegółowe informacje skontaktuj się z polskim ginekologiem w Greenford.

źródła:

https://www.onkonet.pl/dp_nnr_rakszyjkimacicy.php#menu1

https://www.onkonet.pl/dp_hpv_rak_szyjkimacicy.php

https://www.zwrotnikraka.pl/cytologia/

https://www.zwrotnikraka.pl/kolposkopia-wziernikowanie-macicy/

https://polskaprzychodnia.co.uk/czytelnia/nowy-test-w-kierunku-raka-szyjki-macicy.html