Medical laboratory

 

  PROFIL

PROFILE

CENA / PRICE

KOD/CODE

  Opłata za pobranie krwi (niezależnie od ilości testów                jeśli krew pobrana jest podczas jednej wizyty)

  Blood sample collection (regardless of the amount of the          tests if blood is taken during one visit)

£15

 

  Opłata za wykonanie testu z dostarczonej próbki moczu lub kału

  Charge for performing a test from provided urine or stool    sample

£5

 

  COVID-19 - test na obecność przeciwciał IgG

  COVID-19 IgG antibody test

£70

GCOV

  Poland Medical profil I 

  morfologia,  białko C-reaktywne, żelazo, próby wątrobowe

  Poland Medical profile I 

  FBC, CRP, Iron, LFT’s

£34

POL1

  Poland Medical profil II 

  morfologia, opad, białko C-reaktywne, glukoza, ALT, cholesterol,

  kreatynina, kwas moczowy, TSH

  Poland Medical profile II 

  FBC, ESR, CRP, Glucose, ALT, Cholesterol, Creatinine, Uric Acid,

  TSH

£44

POL2

  Poland Medical profil III 

  TSH, FT4, A-TPO

  Poland Medical profile III 

  TSH, FT4, A-TPO

£50

POL3

  Poland Medical profil IV 

  morfologia, białko C-reaktywne, ASO

  Poland Medical profile IV 

  FBC, CRP, ASO

£40

POL4

  Poland Medical profil V 

  morfologia, białko C-reaktywne, Ig całkowite

  Poland Medical profile V 

  FBC,CRP, Total IgE

£45

POL5

  Poland Medical profil VI 

  morfologia, opad, wit. D (25 OH)

  Poland Medical profile VI 

  FBC, ESR, Vit. D (25 OH)

£45

POL6

  Poland Medical profil VII 

  morfologia, opad, glukoza, próby wątrobowe, profil krzepliwości, HIV,

  WZW B sAg, WZW Abs, elektrolity, ABO/Rh

  Poland Medical profile VII 

  FBC, ESR, Glucose, U/E, LFT's, Clotting Profile,HepB sAg, HIV, Hep

  C Abs, ABO/Rh

£179

POL7

  Poland Medical profil VIII 

  estradiol, progesteron

  Poland Medical profile VIII 

  Oestradiol, Progesterone

£40

POL8

  Poland Medical profil IX 

  LH, FSH

  Poland Medical profile IX 

  LH, FSH

£40

POL9

  Poland Medical profil X 

  FT3/TSH

  Poland Medical profile X 

  FT3/TSH

£30

10PO

  Alergia I UK (11 alergenów)

  A. alternata, naskórek kota, sierść kota, krowie mleko, białko, roztocza

  kurzu domowego (D. pteronyssinus, D.farinae), oliwa, orzechy ziemne,

  trawa Tymotka, trawa żyta

  Allergy I UK (11 allergens)

  Aalternata, cat epithelium, cat dander, cow’s milk, egg white, house  

  dust mite (D. pteronyssinus, D.farinae), olive, peanut, Timothy

  grass, rye grass 

£164

ALUK

  Alergia II – Egzema 

  naskórek kota, mleko, białko, żółtko, ryby, roztocza kurzu domowego,

  orzechy laskowe, orzechy ziemne, trawa Tymotka, soja, pszenica

  Allergy profile II – Eczema

  cat dander, milk, egg white, egg yolk, fish mix, house dust mite, 

  hazelnut, peanut, Timothy grass, soya bean, wheat 

£186

ALEC

  Alergia III - Katar 

  brzoza, naskórek kota, naskórek psa,mleko, białko, żółtko, ryby,

  roztocza kurzu domowego, pokrzywy, orzechy ziemne, trawa Tymotka

  Allergy III – Rhinitis

  birch, cat dander, dog dander, milk, egg white, egg yolk, house dust

  mite, nettle, peanut, Timothy grass 

£186

ALRN

  Andropauza

  DHEA, FSH, Testosteron, indeks wolnego androgenu, LH, SHBG

  Andropause

  DHEAs, FSH, Testosterone, free androgen index, LH, SHBG

£150

ANDP

  Anemia

  morfologia + rozmaz, opad, żelazo, ferrytyna, TIBC, RBC, aktywna

  witamina B12  

  Anaemia

  FBC + differential, ESR, Iron, Ferritin, TIBC, Folate (RBC), active

  Vitamin B12 

£141

ANAE

  Biochemia 

  mocznik i elektrolity, próby wątrobowe, enzymy sercowe, wapń,

  fosforan, kwas moczowy, glukoza, trójglicerydy, cholesterol, żelazo

  Biochemistry

  urea and electrolytes, liver function test, cardiac enzymes, Calcium,

  Phosphate, Uric Acid, Glucose, Triglycerides, Cholesterol, Iron

£39

DL1

  Biochemia i hematologia

  morfologia, opad, mocznik i elektrolity, próby wątrobowe, enzymy

  sercowe, wapń, fosforan, kwas moczowy, glukoza, trójglicerydy,

  cholesterol, żelazo

  Biochemistry & haematology          

  FBC, ESR, urea and electrolytes,liver function test, cardiac enzymes,

  Calcium, Phosphate, Uric Acid, Glucose, Triglycerides, Cholesterol,

  Iron

£57

DL2

  Biochemia plus HDL

  Biochemistry plus HDL

£44

DL1L

  Biochemia i hematologia + HDL i LDL

  Biochemistry & haematology plus HDL and LDL

 £62

DL2L

  Borelioza IgG, IgM

  Lyme disease IgG, IgM

£76

BORR

  Brak menstruacji 

  LH, FSH, E2, PRL

  Amenorrhea 

  LH, FSH, E2, PRL

£121

AMEN

  Ból w klatce piersiowej 

  CK MB, troponina T, mioglobina

  Chest pain profile 

  CK MB, troponin T, myoglobin

£111

CPP

  Ciążowy profil 

  morfologia z różnicowaniem, grupa krwi plus typ Rh, test na nietypowe

  przeciwciała, elektroforeza hemoglobiny, kiła, glukoza, FT4/TSH,

  przeciwciała różyczki, toksoplazmoza, WZW B i C, Varicella–odporność,

  HIV 1 i 2 przeciwciała

  Antenatal profile 

  FBC + 5 part diff, blood group and Rh type, atypical antibody screen,

  haemoglobin electrophoresis, Syphilis IgG/IgM, glucose, FT4/TSH,

  Rubella antibodies (IgG), Toxoplasma (IgG/IgM), Hepatitis B sAg,

  Hep C Abs Varicella Zoster IgG (Immunity), HIV 1 & 2 Abs

£437

ANTE

  Celiakia, nietolerancja glutenu 

  Coeliac/Gluten sensitivity

£137

GSA

  Cukrzyca I 

  glukoza, HbA1c

  Diabetic profile I 

  Glucose, HbA1c

£51

DIAB

  Cukrzyca II 

  glukoza, HbA1c, mikroalbuminy

  Diabetic profile II 

  Glucose, HbA1c, Microalbumin

£100

DIA2

  FSH - profil hormonalny

  FSH profile

£44

FSH

  Glukoza

  Glucose

£15

RBG

  Grupa krwi

  Blood group

£51

ABO

  Hematologia 

  morfologia i opad

  Haematology 

  FBC, ESR

£39

DL3

  Helicobacter pylori (z kału)

  Helicobacter pylori (stool sample)

£70

HBAG

  Helicobacter pylori (z krwi)

  Helicobacter pylori (blood sample)

£41

HBPA

  Hirsutyzm 

  FSH, LH, testosteron, DHEA, SHBG

  Hirsutism 

  FSH, LH, Testosterone, DHEAs, SHBG

£150

HIRP

  Hormonalny profil dla kobiet

  Female hormone profile

£121

FIP

  Hormonalny profil dla mężczyzn

  Male hormone profile

£149

MIPR

  Impotencja – profil    

  testosteron, wolny testosteron, PSA, PRL, profil lipidowy, TSH, glukoza,

  HbA1c 

  Impotence profile  

  Testosterone, free testosterone, PSA, PRL, lipid profile, TSH,

  Glucose, HbA1c 

£198

IMPO

  Kał na posiew i pasożyty 

  Stool for OCP and culture

£52

PENT

  Kał na ob. bakterii, wirusów i pasożytów techniką PCR

  Stool for bacteria, viruses & parasites by PCR

£181

EORD

  Kał na obecność rotawirusa techniką PCR

  Rotavirus in stool by PCR

£79

ROTA

  Kostny profil 

  mocznik i elektrolity, LFT, Witamina D (25 OH), fosforan, wapń

  Bone profile 

  urea and electrolytes, LFT’s, Vitamin D (25 OH), Calcium, Phosphate

£104

BON2

  Krzepliwość krwi I*

  czas protrombinowy, APTT, fibrinogen

  Coagulation I*

  prothrombin time, APTT, Fibrinogen

£67

CLPF

  Krzepliwość krwi II*

  morfologia z różnicowaniem, czas protrombinowy, APTT, fibrinogen

  Coagulation II* 

  FBC + 5 part diff, prothrombin time, APTT, Fibrinogen

£88

CLOT

  Lipidowy profil 

  cholesterol, HDL, LDL, non-HDL, trójglicerydy

  Lipid profile 

  cholesterol, HDL, LDL, TG, non-HDL

£45

LIPP

  Menopauza 

  FSH, LH, TSH, FT4, estradiol 17-Beta

  Menopause profile 

  FSH, LH, TSH, FT4, Oestradiol 17-Beta

£121

MENO

  Minerały 

  Magnez, Miedź, Cynk, Wapń, Chrom, Mangan, Żelazo

  Mineral screen 

  Copper, Calcium, Zinc, Chromium, Iron, Manganese, Magnesium

 £161

MINE

  Minerały i metale ciężkie 

  Aluminium, Mangan, Żelazo, Wapń, Cynk, Magnez, Miedź, Kadm, Rtęć,

  Ołów, Chrom

  Mineral and heavy metals screen  

  Aluminium, Manganese, Iron, Zinc, Calcium, Magnesium, Copper,   

  Cadmium, Mercury, Lead,Chromium

 £254

TRAC

  Mocz - badanie ogólne

  Urine microscopy

£30

UMIC

  Mocz - badanie i posiew 

  Urine microscopy and culture

 £40

MSU

  Mocznik i Elektrolity

  Urea & Electrolytes

£45

U/E

  Morfologia

  Full blood count

£25

FBC

  Osteoporoza 

  ALP, albuminy, wapń, fosforany, przekroje surowicy DPD, 

  Wit. D (25 OH)

  Osteoporosis screen 

  ALP, Albumin, Calcium, Phosphate, serum crosslaps DPD,

  Vit. D (25 OH)

£144

OPS

  Prostata 

  wolne i całkowite PSA

  Prostate 

  PSA free and total

£78

PR2

  Reumatoidalny profil I 

  RF, CRP, przeciwciała Przeciw CCP

  Rheumatoid profile I 

  RF, CRP, anti CCP antibodies

£85

RH6

  Reumatoidalny profil II 

  morfologia i opad, RF, kwas moczowy, CRP, anty CCP(RF)

  Rheumatoid profile II 

  FBC, ESR, RF, uric acid, CRP, anti CCP(RF) 

£116

RH

  ROMA + HE4 + Ca125

  ROMA + HE4 + Ca125

£112

HE4

  Syndrom Downa 

  profil ryzyka, z krwi 

  Down syndrome 

  risk profile from blood

£73

HCGF/PAPA

  Tarczyca I 

  FT4, TSH

  Thyroid I 

  FT4, TSH

£39

TF

  Tarczyca II 

  T4, wolny T4, TSH, wolny T3, peroksydaza tarczycowa, przeciwciała

  anty-TG

  Thyroid II 

  T4, free T3, TSH, free T4, Thyroglobulin Abs, Thyroid Peroxidase

£127

TF2

  Tarczyca III 

  FT3, FT4, TSH

  Thyroid III 

  FT3, FT4, TSH

£55 

TF3

  TORCH 

  toxoplazmoza IgG,IgM, różyczka IgG, IgM, CMV IgG, IgM, opryszczka

  HSV I&II IgG

  TORCH 

  Toxoplasma IgG, IgM, Rubella IgG, IgM, CMV IgG, IgM, Herpes HSV

  I&II IgG

 £161

TORC

  Wątrobowy profil 

  bilirubina, ALT, AST, białko całkowite, albuminy, globuliny, GGT, fosfataza

  alkaliczna

  Liver Function test 

  Bilirubin, ALT, AST, total Protein, Alkaline Phos., Albumin, Globulin,

  Gamma-GT

£45

LFT

  WZW typu B 

  przeciwciała Hep. B

  Hepatitis B profile 

  Hep surface Ag, Hep surface Ab, Hep core IgG, IgM 

£111

HEPB

  WZW typu A, B, C (ostre)

  Hepatitis A, B, C acute viral screen

£149

AHSC

  WZW typu A odporność 

  IgM/IgG

  Hepatitis A immunity 

  IgM/IgG

£43

HAIM

  WZW typu B przeciwciała (całkowite) 

  Hepatitis B Core antibody (total)

£46

HBC

  WZW typu B odporność 

  Hepatitis B immunity

£43

HBIM

  WZW typu C (przeciwciała Ab)

  Hepatitis C Ab

£85

HEPC

  Witaminy 

  Beta karoten, Wit. A, B1, B2, B6,C,E

  Vitamin screen 

  Vitamin A, Beta Carotene, Vitamin B1, B2, B6, Vitamin C, Vitamin E

£316

VITS

  Zespół metaboliczny 

  insulina, glukoza, HbA1C, Hs CRP, profil lipidowy, adiponektyna 

  Metabolic syndrome 

  Insulin, Glucose, HbA1C, Hs CRP, lipid profile, Adiponectin

£243

METS

  Zespół policystycznych jajników -profil krótki

  insulina, glukoza, profil lipidowy, FT4/TSH, FAI, LH, FSH, SHBG,

  testosteron

  Polycystic ovary syndrome – short profile

  Glucose, Insulin, lipid profile, FT4/TSH, Testosterone, SHBG, FAI,

  LH, FSH

£149

PCOS

  Zdrowie seksualne I 

  krew- HIV 1 i 2/p24 antygen, kiła IgG/IgM, mocz lub wymaz z pochwy-

  Chlamydia, Rzeżączka

  Sexual health I 

  blood- HIV 1&2/p24 antigen, Syphilis IgG/IgM, urine or vaginal

  swab- Chlamydia, Gonorrhoea

£112

STD1

  Zdrowie seksualne II 

  HIV 1 i 2/p24 antygen, WZW B, WZW C, kiła

 

  Sexual health profile II 

  HIV 1&2/p24 antigen, Hepatitis B Surface Antigen, Hep C Abs,

  Hep C Ag (early detection), Syphilis IgG/IgM

£123

STD5

  Zdrowie seksualne III techniką PCR  

  kiła, opryszczka I/II

  Sexual health profile III by PCR

  Syphilis, Herpes Simplex I/II

£105

STD9

  Zdrowie seksualne IV techniką PCR 

  Chlamydia, Rzeżączka, Mykoplasma, Ureaplazma, Trichomonas,

  Gardnerella, Opryszczka I/II, test odporności na makrolidy

 

  Sexual health profile IV by PCR  

  Chlamydia trachomatis, N. Gonorrhoea, Mycoplasma genitalium,

  Macrolide Resistance Test, Ureaplasma, Trichomonas vaginalis,

  Gardnerella vaginalis, Herpes Simplex I/II 

£240

PP12

  Zdrowy mężczyzna - profil 

  morfologia i biochemia, ferytyna, FT4/TSH, profil prostaty

  Health assessment for men 

  FBC +biochemistry, prostate profile, FT4/TSH, ferritin

£111

DL7

 Żelazo - profil

  Iron status profile

£78

ISP

 * badanie wykonywane TYLKO w Londynie * test can be performed ONLY in London