Lekarz Neurolog - Polska Przychodnia w Londynie

Neurolog to specjalista, który zajmować się będzie wszelkimi schorzeniami układu nerwowego. Ta pasjonująca dziedzina medycyny opierać się będzie na diagnozowaniu oraz kuracjach chorób mózgu, nerwów obwodowych oraz rdzenia kręgowego. Łatwo dostrzec, że neurologia związana jest nieco z psychiatrią – mnóstwo dolegliwości neurologicznych łączy się bezpośrednio ze stanem psychicznym pacjenta. Do najczęściej rozpoznawanych przez neurologów schorzeń zaliczymy więc: zawroty głowy, choroby nowotworowe układu nerwowego, udary mózgu, zwyrodnienia układu nerwowego (choroba Parkinsona oraz Alzheimera), padaczka czy problemy z kręgosłupem.

Część schorzeń diagnozowanych przez neurologa można stwierdzić posiadając podstawowe wyniki badań neurologicznych. Jednakże, niektóre, przewlekłe choroby wymagają dodatkowego potwierdzenia za pomocą profesjonalnej, wykwalifikowanej diagnostyki (istotne będzie tutaj wykorzystanie specjalistycznego sprzętu).

Do gabinetu neurologicznego powinniśmy się udać, gdy wystąpią któreś z poniższych objawów, które mogą sugerować choroby układu nerwowego: bóle i zaburzenia czucia, osłabienie, drżenie lub niekontrolowane ruchy ciała, problemy z koordynacją ruchową, kłopoty z błędnikiem, utraty przytomności, zaburzenia snu, nieprawidłowości w widzeniu czy zawroty głowy.

W jaki sposób wyglądać będzie wizyta u lekarza tej specjalizacji? W pierwszej kolejności, lekarz neurolog przeprowadzi wywiad z pacjentem. Następnie, dokona badania głowy (kontrola nerwów czaszkowych) oraz kończyn (czucie, siła oraz odruchy górnych i dolnych kończyn, ocena koordynacji). Neurolog sprawdzi także, czy pacjent nie ma kłopotów z pamięcią i funkcjami poznawczymi, ponieważ objawy te mogą świadczyć o występowaniu poważniejszych chorób układu nerwowego. W razie wątpliwości, pacjent powinien spodziewać się skierowania na dodatkowe, specjalistyczne badania, o których wspomniano wcześniej, a więc: rezonans magnetyczny, RTG, USG, EEG, EMG, badanie angiograficzne czy tomografię komputerową. To na podstawie ich wyników, lekarz zdecyduje o postępowaniu na dalszych etapach terapii.