Polska Przychodnia: Psychiatra

Psychiatra jest lekarzem, który w ramach swojej specjalizacji zajmuje się zdrowiem psychicznym.

Czym zajmuję się w ramach mojej praktyki psychiatrycznej?

Zajmuję się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Przeprowadzam badanie, które polega na pytaniu o objawy, historię osobistą i rodzinną, używki, choroby somatyczne. Ustalam diagnozę i daje propozycję dalszego leczenia. Jako lekarz leczę, głównie i przede wszystkim za pomocą leków. Zawsze jestem gotowy dać opinie co do alternatywnych metod lub potrzeby psychoterapii.

Czym się nie zajmuję się w swojej pracy:

Nie zajmuję się psychoterapią indywidualną, par i grupową, które wymagają regularnego godzinnego spotkania, co 1 - 2 tygodnie, przez okres kilku miesięcy. Jest to usługa dostępna u nas w ramach porad u psychologa.
Nie zajmuję się diagnozowaniem i psychoterapią problemów par. Jest to usługa dostępna u nas w ramach porad u psychologa.

Jakie zaburzenia i choroby leczę:

 • zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, psychozy reaktywne i egzogenne)
 • nerwice i zaburzenia typu nerwicowego (stres, zaburzenia lękowe, lęki napadowe, natręctwa i obsesje, somatyczne)
 • zaburzenia afektywne (choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia depresyjne)
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość)
 • zespół stresu pourazowego (PTDS)


Jakich zaburzeń i chorób nie leczę:

 • Uzależnień o alkoholu i narkotyków
 • ADHD (zaburzenia koncentracji uwagi).
 • Nie przepisuję leków stymulujących.
 • Niepełnosprawność intelektualna
 • Zaburzenia osobowości w tym borderline symdrome
 • Zaburzeń seksualnych
 • Parafilii seksualnych

Nie wykonuję pracy prawno-medycznej (Medico-legal) i nie pracuje jako biegły sądowy (witness expert).

Jakimi osobami zajmuję się jako psychiatra.

Pracując jako psychiatra osób dorosłych (Adult Psychiatrst). Specjalizacja ta zajmuje się leczeniem osób pomiędzy 18, a 65 roku życia.


Jakimi osobami nie zajmuję się będąc psychiatrą osób dorosłych.

Nie zajmuję się leczeniem dzieci i młodzieży, osoby te powinny skierować się do psychiatry wieku dziecięcego (Child and Adolescent Psychiatrist).
Nie zajmuję się osobami z niepełnosprawnością intelektualną, jest to odrębna specjalizacja psychiatryczna w UK i proszę szukać pomocy u specjalista zajmującego się niepełnosprawnością intelektualną (Learning Disability Psychiatrist).
Nie zajmuję się osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków. W UK jest to odrębna specjalizacji (Adiction Psychiatrist). Osoby szukające pomocy proszę zgłaszać się do poradni zajmującej się problemami narkotykowymi (Addiction Service).

Wcześnie wykrytą chorobę lub zaburzenie można wyleczyć, pomimo wymaganej długotrwałej terapii. Zgłoszenie się do lekarza i podjęcie leczenia na pewno wpłynie na lepsze samopoczucie oraz poprawi jakość życia pacjenta.