Lekarz Internista - Polska Przychodnia w Londynie

Interna zalicza się do najbardziej znanych i powszechnych specjalizacji w medycynie. Internista odpowiedzialny więc będzie za diagnostykę, profilaktykę oraz prowadzenie pacjentów, cierpiących na rozmaite choroby narządów wewnętrznych. Ponadto, do lekarza internisty zgłaszać się będą pacjenci, wymagający regularnej, systematycznej opieki i częstych wizyt kontrolnych. Właśnie z tej przyczyny, niejednokrotnie myli się lekarzy internistów z lekarzami rodzinnymi, co jest jednakże zdecydowanie błędne.

Wspomniana wcześniej interna nazywana jest powszechnie „królową nauk medycznych”, gdyż specjalizacja ta jest jedną z najstarszych. Ponadto, skupia się na pacjentach przez pryzmat holistyczny (całościowy), a więc zakłada, iż stan psychiczny i samopoczucie będzie mieć wpływ na funkcjonowanie całego organizmu, a nie tylko jego wybrany jego układ czy wybrane narządy. Internista będzie więc stanowić podstawową i fundamentalną jednostkę, bez której nie mogłaby funkcjonować służba zdrowia. To właśnie z tym lekarzem, pacjenci spotykać się będą najczęściej, ze względu na wymagane kontrole swojego stanu zdrowia.

Interna uchodzi za królową nauk medycznych, ponieważ jest najstarszą specjalizacją lekarską, traktującą człowieka w sposób holistyczny, opierającą się na założeniu, że stan umysłu, ducha i ciała wzajemnie wpływają na siebie i należy uzdrawiać cały organizm, a nie tylko jego chorą część. Internista stanowi fundament opieki medycznej – jest lekarzem, z którym dorosły człowiek spotyka się najczęściej, ponieważ zajmuje się bardzo powszechnymi chorobami wewnętrznymi.

W naszym kraju pracuje obecnie około osiemnastu tysięcy internistów i najczęściej są to lekarze doświadczeni, którzy mają przynajmniej kilkanaście lat w zawodzie. Internista nazywany jest także lekarzem pierwszego kontaktu, ponieważ to on będzie wydawać pierwsze, wstępne diagnozy, dotyczące schorzeń narządów wewnętrznych. Po przeprowadzonej z pacjentem rozmowie i zleceniem podstawowych badań, postawi diagnozę. Będzie także dalej kierować pacjenta na kolejnych etapach leczenia.