Lekarz Psychiatra - Polska Przychodnia w Londynie

Psychiatra to jeden ze starszych gałęzi medycyny, zajmująca się próbą wyjaśnienia zjawisk, zagadek oraz zachowań ludzkiego umysłu. Aby jednak zrozumieć, kim tak naprawdę jest lekarz psychiatra i kto powinien udać się do niego na konsultację, warto w pierwszej kolejności dowiedzieć się, czym profesja ta różni się od psychologa. Niestety, oba te zawody są ze sobą bardzo często mylone. Tak jak wcześniej wspomniano w poniższym artykule, specjalista w dziedzinie psychiatrii jest lekarzem. Jest to osoba, która ukończyła studia medyczne, a co za tym idzie, posiada chociażby podstawową wiedzę medyczną. W odróżnieniu od psychologa, psychiatra posiada uprawnienia, pozwalające mu na przepisywanie medykamentów i niezbędnych lekarstw. Psychologia będzie zatem stanowić naukę, opisującą zachowania i samopoczucie pacjenta w znacznie ogólniejszym, rozleglejszym poziomie. Nie każdy psycholog będzie specjalizował się w konkretnych dysfunkcjach społecznych lub schorzeniach. W gabinecie psychiatrycznym można natomiast spodziewać się osoby, która będzie specjalistą w dziedzinie rozmaitych zaburzeń.

Pacjenci, rozważający wizytę u lekarza psychiatry powinni pamiętać, że jest to lekarz taki sam, jak dla każdej innej profesji. Gdy pojawia się jakiś problem na tle fizycznym, pacjenci nie wstydzą się, by udać się z nim do chirurga czy ortopedy – dlaczego więc w przypadku psychiatry miałoby być inaczej?

Sama wizyta również nie powinna być stresująca, ponieważ opierać się będzie głównie na rozmowie, w trakcie której specjalista będzie starać się dotrzeć do źródła problemu, by go zdiagnozować i rozwiązać. Czasami pojawia się potrzeba, by pacjent wypełnił jakiś formularz lub dokonał analizy grafiki. Niektóre schorzenia psychiczne lub kuracje farmakologiczne wywołują symptomy na tle fizycznym – wówczas potrzebne są dodatkowe, tradycyjne badania lekarskie.

Z jakimi przypadkami najczęściej stykać się będzie psychiatra? Przede wszystkim, trafiać będą do niego osoby z depresją lub stanami lękowymi – te dwie choroby stanowić będą równocześnie choroby społeczne. Depresja jest szczególnie groźna, gdyż prowadzi do stopniowej utraty chęci do życia i izolacji społecznej, a w skrajnych przypadkach nawet do prób samobójczych.