Lek. med. Robert Wojciechowski

Praktyka i doświadczenie

Mieszkam na stałe i pracuje w UK od roku 2006. Przeprowadziłem się do UK w celu dalszego doskonalenia zawodowego.

Jestem specjalista psychiatrą, od 2006 roku zarejestrowany jako specjalista psychiatra w General Medical Council.  Od 2013 roku jestem członkiem Królewskiego Towarzystwa Psychiatycznego (the Royal College of Psychiatrists). Jestem dalej członkiem Izby lekarskiej w Polsce.

Jestem absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, wydział Zabrzański, z 1993 roku. W 2006 roku zdobyłem specjalizację II stopnia w zakresie psychiatrii.

Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno pracę w szpitalu jak i w poradni. W Polsce byłem Kierownikiem Zespołu Poradni: Psychiatrycznej, Leczenia Nerwic oraz Leczenia Uzależnień. Prowadziłem również gabinet prywatny. W Polsce, w latach 1999-2006, pracowałem również jako biegły sądowy w dziedzinie psychiatrii dorosłych i uzależnień.

Od 2008 do 2017 roku pracowałem jako pełnoetatowy specjalista w dziedzinie opieki zdrowotnej w Mental Health NHS Foundation Trust w Birmingham i Solihull. Pracę tę zakończyłem ze względu na obowiązki konsultanta psychiatrii i ‘’Responsible Officer" w polskiej przychodni lekarskiej w Coventry i Greenford. Responsible Officer odpowiedzialny za coroczne oceny lekarzy pracujących w naszych przychodniach.

Jako Specialista psychiatra pracuję Poland Medical Clinic w Coventry i Londynie.

Obecnie nadal uczestniczę w treningach medycznych w NHS, Continuing Professional Development. Każdego roku mam co najmniej 50 godzin szkoleń z zakresu psychiatria. Raz do roku mam Appraisal

Dokumentacja medyczna
Poufność ochrony danych o pacjencie jest tak sama jak w innych dziedzinach medycyny. Dokumentacja medyczna jest przechowywana w zamknięciu bez możliwości wglądu osób postronnych wliczając w to personel poradni. Nie są udzielane żadne informacje bez zgody pacjenta osobom trzecim, włączając w to najbliższą rodzinę.


Jakimi osobami zajmuję się jako psychiatra.
Pracując jako psychiatra osób dorosłych (Adult Psychiatrst). Specjalizacja ta zajmuje się leczeniem osób pomiędzy 18, a 65 roku życia.

Jakimi osobami nie zajmuję się będąc psychiatrą osób dorosłych.
Nie zajmuję się leczeniem dzieci i młodzieży, osoby te powinny skierować się do psychiatry wieku dziecięcego (Child and Adolescent Psychiatrist).

Nie zajmuję się osobami z niepełnosprawnością intelektualną, jest to odrębna specjalizacja psychiatryczna w UK i proszę szukać pomocy u specjalista zajmującego się niepełnosprawnością intelektualną (Learning Disability Psychiatrist).

Nie zajmuję się osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków. W UK jest to odrębna specjalizacji (Adiction Psychiatrist). Osoby szukające pomocy proszę zgłaszać się do poradni zajmującej się problemami narkotykowymi (Addiction Service).

Nie wykonuję pracy prawno-medycznej (Medico-legal) i nie pracuje jako biegły sądowy (witness expert).


Zakres leczenia

Czym się zajmuję w swojej pracy:
Zajmuję się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Przeprowadzam badanie, które polega na pytaniu o objawy, historię osobistą i rodzinną, używki, choroby somatyczne. Ustalam diagnozę i daje propozycję dalszego leczenia. Jako lekarz leczę, głównie i przede wszystkim za pomocą leków. Zawsze jestem gotowy dać opinie co do alternatywnych metod lub potrzeby psychoterapii.

Czym się nie zajmuję się w swojej pracy:
Nie zajmuję się psychoterapią indywidualną, par i grupową, które wymagają regularnego godzinnego spotkania, co 1 - 2 tygodnie, przez okres kilku miesięcy. Jest to usługa dostępna u nas w ramach porad u psychologa.
Nie zajmuję się diagnozowaniem i psychoterapią problemów par. Jest to usługa dostępna u nas w ramach porad u psychologa.

Jakie zaburzenia i choroby leczę:

 • zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, psychozy reaktywne i egzogenne)
 • nerwice i zaburzenia typu nerwicowego (stres, zaburzenia lękowe, lęki napadowe, natręctwa i obsesje, somatyczne)
 • zaburzenia afektywne (choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia depresyjne)
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • zespół stresu pourazowego (PTDS)


Jakich zaburzeń i chorób nie leczę:

 • Uzależnień o alkoholu i narkotyków; hazardu patologicznego
 • Autyzmu i zespołu Aspergera
 • ADHD (zaburzenia koncentracji uwagi)
 • Nie przepisuję leków stymulujących
 • Nie przepisuję regularnie leków uzależniających – benzodiazepin i leków nasennych
 • Niepełnosprawności intelektualnej
 • Zaburzeń osobowości w tym borderline symdrome
 • Zaburzeń seksualnych
 • Parafilii seksualnych

Nie wykonuję pracy prawno-medycznej (Medico-legal) i nie pracuje jako biegły sądowy (witness expert).

Cennik usług

 • Pierwsza wizyta diagnostyczna w poradni (do 60 minut*) - £250
 • Wizyta kontrolna w poradni – (do 30 minut*) - £100
 • Konsultacja kontrolna telefoniczna lub przez Skype (do 30 minut*) - £100
 • *Podana cena to koszt konsultacji z lekarzem. Krótszy czas konsultacji nie stanowi podstawy do ubiegania się o redukcję tej kwoty. -
 • Zaświadczenie / formularz - £100
 • Kompleksowy raport medyczny i opinia - £250
 • Raport / kompleksowy list. Koszt liczony zgodnie z ilością godzin potrzebnych na wykonanie raportu - zapoznanie się z dokumentacją, przygotowanie i napisanie raportu. Godzina pracy lekarza - £100. Średnia cena raportu, ok. £50 za stronę. - £100/h
 • Recepta - £40
 • Przedłużenie recepty (bez konsultacji - według decyzji lekarza) - £40
 • Zwolnienie lekarskie jest wydawane na podstawie badania oraz stwierdzenia braku zdolności do pracy. Lekarz może odmówić wydania zwolnienia lekarskiego, jeśli pacjent jest zdolny do pracy (nie stanowi to podstawy do zwrotu kosztów wizyty). -
 • Czas oczekiwania na list / raport - 3 tygodnie -