Lek. med. Robert Wojciechowski

Praktyka i doświadczenie

Mieszkam na stałe i pracuje w UK od roku 2006. Przeprowadziłem się do UK w celu dalszego doskonalenia zawodowego.

Jestem specjalista psychiatrą, od 2006 roku zarejestrowany jako specjalista psychiatra w General Medical Council.  Od 2013 roku jestem członkiem Królewskiego Towarzystwa Psychiatycznego (the Royal College of Psychiatrists). Jestem dalej członkiem Izby lekarskiej w Polsce.

Jestem absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, wydział Zabrzański, z 1993 roku. W 2006 roku zdobyłem specjalizację II stopnia w zakresie psychiatrii.

Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno pracę w szpitalu jak i w poradni. W Polsce byłem Kierownikiem Zespołu Poradni: Psychiatrycznej, Leczenia Nerwic oraz Leczenia Uzależnień. Prowadziłem również gabinet prywatny. W Polsce, w latach 1999-2006, pracowałem również jako biegły sądowy w dziedzinie psychiatrii dorosłych i uzależnień.

Od 2008 do 2017 roku pracowałem jako pełnoetatowy specjalista w dziedzinie opieki zdrowotnej w Mental Health NHS Foundation Trust w Birmingham i Solihull. Pracę tę zakończyłem ze względu na obowiązki konsultanta psychiatrii i ‘’Responsible Officer" w polskiej przychodni lekarskiej w Coventry i Greenford. Responsible Officer odpowiedzialny za coroczne oceny lekarzy pracujących w naszych przychodniach.

Jako Specialista psychiatra pracuję Poland Medical Clinic w Coventry i Londynie.

Obecnie nadal uczestniczę w treningach medycznych w NHS, Continuing Professional Development. Każdego roku mam co najmniej 50 godzin szkoleń z zakresu psychiatria. Raz do roku mam Appraisal

Dokumentacja medyczna
Poufność ochrony danych o pacjencie jest tak sama jak w innych dziedzinach medycyny. Dokumentacja medyczna jest przechowywana w zamknięciu bez możliwości wglądu osób postronnych wliczając w to personel poradni. Nie są udzielane żadne informacje bez zgody pacjenta osobom trzecim, włączając w to najbliższą rodzinę.


Jakimi osobami zajmuję się jako psychiatra.
Pracując jako psychiatra osób dorosłych (Adult Psychiatrst). Specjalizacja ta zajmuje się leczeniem osób pomiędzy 18, a 65 roku życia.

Jakimi osobami nie zajmuję się będąc psychiatrą osób dorosłych.
Nie zajmuję się leczeniem dzieci i młodzieży, osoby te powinny skierować się do psychiatry wieku dziecięcego (Child and Adolescent Psychiatrist).

Nie zajmuję się osobami z niepełnosprawnością intelektualną, jest to odrębna specjalizacja psychiatryczna w UK i proszę szukać pomocy u specjalista zajmującego się niepełnosprawnością intelektualną (Learning Disability Psychiatrist).

Nie zajmuję się osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków. W UK jest to odrębna specjalizacji (Adiction Psychiatrist). Osoby szukające pomocy proszę zgłaszać się do poradni zajmującej się problemami narkotykowymi (Addiction Service).

Nie wykonuję pracy prawno-medycznej (Medico-legal) i nie pracuje jako biegły sądowy (witness expert).


Zakres leczenia

Czym się zajmuję w swojej pracy:
Zajmuję się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Przeprowadzam badanie, które polega na pytaniu o objawy, historię osobistą i rodzinną, używki, choroby somatyczne. Ustalam diagnozę i daje propozycję dalszego leczenia. Jako lekarz leczę, głównie i przede wszystkim za pomocą leków. Zawsze jestem gotowy dać opinie co do alternatywnych metod lub potrzeby psychoterapii.

Czym się nie zajmuję się w swojej pracy:
Nie zajmuję się psychoterapią indywidualną, par i grupową, które wymagają regularnego godzinnego spotkania, co 1 - 2 tygodnie, przez okres kilku miesięcy. Jest to usługa dostępna u nas w ramach porad u psychologa.
Nie zajmuję się diagnozowaniem i psychoterapią problemów par. Jest to usługa dostępna u nas w ramach porad u psychologa.

Jakie zaburzenia i choroby leczę:

 • zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, psychozy reaktywne i egzogenne)
 • nerwice i zaburzenia typu nerwicowego (stres, zaburzenia lękowe, lęki napadowe, natręctwa i obsesje, somatyczne)
 • zaburzenia afektywne (choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia depresyjne)
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość)
 • zespół stresu pourazowego (PTDS)


Jakich zaburzeń i chorób nie leczę:

 • Uzależnień o alkoholu i narkotyków
 • ADHD (zaburzenia koncentracji uwagi).
 • Nie przepisuję leków stymulujących.
 • Niepełnosprawność intelektualna
 • Zaburzenia osobowości w tym borderline symdrome
 • Zaburzeń seksualnych
 • Parafilii seksualnych

Nie wykonuję pracy prawno-medycznej (Medico-legal) i nie pracuje jako biegły sądowy (witness expert).

Cennik usług

 • Konsultacja lekarska przez Skype (do 60 minut) - £100
 • Konsultacja lekarska przez Skype (do 30 minut) - £50
 • Pierwsza wizyta diagnostyczna (do 60 minut) - £120
 • Wizyta kontrolna – (do 30 min) - £70
 • Wizyta kontrolna – (do 60 min) - £120
 • List (podstawowe informacje o leczeniu) - £40
 • Raport / kompleksowy list. Koszt liczony jest zgodnie z ilością godzin potrzebnych na wykonanie raportu przez lekarza* - £50-100
 • Przedłużenie recepty (bez konsultacji - według decyzji lekarza) - £40