Polityka prywatności i anulowania konsultacji

Polityka prywatności

Dotyczy: Poland Medical, 364A Whitton Avenue East Greenford UB6 0JP, tel: 0208 9034874.

W przychodni Poland Medical respektujemy prywatność naszych pacjentów i przestrzegamy zasad wyznaczonych przez General Data Protection Regulation (GDPR).

Przechowywane dane

Dane dotyczące historii medycznej naszych pacjentów mogą być przetwarzane elektronicznie, na papierze lub w obu tych formach. W każdym przypadku, dzięki wdrożonym standardom pracy oraz dostępnej technologii możemy zapewnić, że Państwa dane są tajne i odpowiednio zabezpieczone. Dane obejmują zgromadzone przez nas informacje na temat pacjentów, przekazane nam bezpośrednio przez pacjentów lub otrzymane z innych źródeł (np. od GP, ze szpitala lub laboratorium).

Dane przechowywane przez naszą przychodnię obejmują następujące kategorie:

Przetwarzanie danych osobowych; kiedy mogą zostać one ujawnione

Wszelkie informacje medyczne przechowywane w naszej przychodni są tajne i mogą być przekazane jedynie osobom zaangażowanym w leczenie lub opiekę nad pacjentem, którego dotyczą.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione w następujących przypadkach:

Każdy pacjent, bez podania powodu, może ubiegać się o otrzymanie dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Powyższe dane mogą zostać pokazane lub ich kopia udostępniona po uzyskaniu pisemnej prośby oraz potwierdzeniu tożsamości. Wniosek o dostęp do dokumentacji medycznej należy składać bezpośrednio w naszej przychodni. Szczegóły można uzyskać w rejestracji przychodni.

System płatności online

W związku z panującą pandemią Coronavirusa i związanymi z nią ograniczeniami oferujemy Państwu konsultacje z lekarzami naszej przychodni za pomocą Skype. Płatność za konsultację przez Skype należy wykonać z góry, przynajmniej jeden dzień przed umówioną konsultacją, za pomocą przelewu bankowego. Szczegóły dotyczące płatności (numer konta) można uzyskać dzwoniąc do rejestracji przychodni (0208 9034874).

Ceny za konsultacje znajdują się w cenniku usług przychodni.

Konsultacje przez Skype – zasady odwoływania konsultacji i zwrotu opłaty:

Wizyty w przychodni 

Przy umawianiu wizyty w przychodni nie wymagamy potwierdzenia ze strony pacjentów w postaci wpłaty depozytu. Prosimy Państwa jednak o uprzedzenie naszej rejestracji, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będą Państwo w stanie stawić się na wizycie. Niestawienie się na wizycie dezorganizuje pracę naszych lekarzy i całej przychodni. Wpływa też negatywnie na innych pacjentów.

Lekarze naszej przychodni mają prawo odmówić przyszłych konsultacji osobom, które nie stawiły się na wizycie bez wcześniejszego jej odwołania.