Czytelnia

Słowa kluczowe:

Zestaw do niesienia pierwszej pomocy medycznej i ratowania życia

Personel   przychodni    lekarskich   stosunkowo   rzadko spotyka się z pacjentami w stanie zagrożenia życia.  Niepokojące objawy mogą się jednak pojawić nieoczekiwanie a stan pacjenta może ulec szybkiemu pogorszeniu. Aby prawidłowo i szybko zareagować, oprócz koniecznego przeszkolenia personelu w zakresie udzielania pierwszej pomocy, konieczne jest wyposażenie placówki w odpowiedni sprzęt medyczny ratujący życie.

Nasze przychodnie wyposażone są w niezbędne zestawy do niesienia pierwszej pomocy medycznej w razie nagłego przypadku. Oprócz niezbędnych leków w posiadaniu poradni znajdują się zestawy do resuscytacji, w skład których wchodzą między innymi:

Defibrylator HeartSine samarytan PAD wraz z instrukcją głosową i wizualną dotyczącą procesu resuscytacji oraz oceną jej skuteczności. 

Zestaw do podawania tlenu (butla z tlenem wraz z zestawem masek tlenowych i rurek ustno-gardłowych) 

oxygen