Badanie USG 4D

Voluson 730 EXPERT BT 08 jest najwyższej klasy klinicznym aparatem USG z najnowszym oprogramowaniem, udostępniającym obrazowanie 3D/4D, połączone z doskonale  Badanie USG 4Dugruntowanymi narzędziami diagnostycznymi wykorzystywany przez najwybitniejsze ośrodki diagnostyczne na całym świecie. Aparat został stworzony przede wszystkim do  wysokiej jakości badań prenatalnych, położniczych, ginekologicznych, neonatologicznych, badań echa serca płodu oraz radiologicznych. Bardzo wysoką rozdzielczość obrazowania uzyskuje z układu poczwórnego beamformera posiadającego powyżej 12.000 kanałów przetwarzania, co stawia aparaty tej serii w absolutnej czołówce diagnostyki ultrasonograficznej.

Unikatowy tryb 3D View – wyświetlanie animacji 3D w czasie rzeczywistym oraz opracowywanie otrzymanej bryły za pomocą licznych funkcji obróbki obrazu – multiplanar mode, volume rendering, surface mode, minimum transparence mode, maximum transparence mode, X-ray mode itd.). Innowacyjne w technologii ultradźwiękowej obrazowanie 4D RealTime z szybkością skanowania do 40 objętości/sek oraz funkcja Beta View dostępna tylko w specjalistycznych sondach objętościowych umożliwiająca przesuwanie płaszczyzny skanu o 90° (podczas normalnego badania 2D) bez przesuwania sondy. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w sondach endocavitarnych, w których umożliwia dostęp do płaszczyzn normalnie niedostępnych w technice 2D.


Cechy i funkcje aparatu