Czytelnia

Słowa kluczowe:

Kalendarz badań w ciąży - polski ginekolog w Londynie

Warto wiedzieć, że kalendarz ciąży w Wielkiej Brytanii przedstawia się nieco inaczej niż w Polsce. Nie chodzi wyłącznie o liczbę wykonywanych badań, ale również o szeroko pojęte podejście do prowadzenia ciąży. Jak przebiega ciąża i poród w UK? Czy jest możliwe prowadzenie ciąży zgodnie z polskimi standardami? Odwiedź polskiego ginekologa w Londynie, by zasięgnąć porady.

Kalendarz ciąży w UK a polski ginekolog w Greenford

Polki decydujące się na ciąże i poród w UK często stają przed trudnym wyborem. Wybrać NHS czy może skorzystać z usług polskiego ginekologa w Wielkiej Brytanii? System opieki przedporodowej przestrzegany w Wielkiej Brytanii znacznie różni się od tego przyjętego w Polsce. Przede wszystkim, do 12 tygodnia ciąża nie jest podtrzymywana. Poronienie w tym okresie traktowane jest jako naturalna odpowiedź organizmu. Oczywiście, kobieta w tej trudnej sytuacji może liczyć na podstawową pomoc medyczną. Nie są podawane jednak środki hormonalne, takie jak luteina.

Ponadto, ciążę z reguły prowadzi położna, nie zaś lekarz. Położna, czyli midwife, stosuje tradycyjne metody prowadzenia ciąży - waży i mierzy ciężarną, kontroluje jej ogólny stan zdrowia, przeprowadza masaż szyjki macicy. Zleca jednak również wykonanie badań specjalistycznych, takich jak badania USG czy badania krwi. Jak wygląda kalendarz ciąży, w przypadku zastosowania miejscowych zasad?

 • 8 - 12 tydzień ciąży - w tym czasie położna może zalecić przeprowadzenie badania USG o nazwie early scan. Wykonywane jest również podstawowe badanie krwi i moczu, mające na celu ustalenie grupy krwi matki oraz ocenę ogólnego stanu jej zdrowia.
 • 10 - 14 tydzień ciąży - oferowane jest badanie USG o nazwie combined test. Badanie ma na celu wykluczenie pewnych wad rozwojowych płodu oraz chorób genetycznych. Badanie to wykonuje również polski ginekolog w UK. To właśnie wtedy lekarz nakreśla prawdopodobną datę porodu. Przeprowadzane jest także badanie krwi. Jeśli wyniki nie odbiegają od normy, dalsze badania w tym okresie nie są już wykonywane.
 • 15 - 20 tydzień ciąży - jeśli istnieją ku temu przesłanki, przeprowadzane jest badanie krwi o nazwie quadruple test celem określenia ryzyka wystąpienia wad genetycznych płodu. W tym okresie przeprowadzane są także kolejne badania moczu.
 • 18 - 21 tydzień ciąży - to czas na wykonanie badania mid pregnancy scan (zwanym również anomaly scan), które przeprowadzane jest również przez polskiego ginekologa w Londynie. Lekarz przygląda się narządom i kończynom dziecka oraz określa, czy rozwój jest prawidłowy. Na tym etapie przyszła mama może dowiedzieć się jaka jest płeć dziecka.
 • 25 - 31 tydzień ciąży - w przypadku pierwszej ciąży kobieta spotyka się z położną, celem oceny stanu zdrowia i stopnia rozwoju płodu. W 28 tygodniu ciąży należy wykonać powtórne badania krwi, a w razie konfliktu serologicznego podać immunoglobinę anty-D.
 • 32 - 34 tydzień ciąży - jeśli istnieją podejrzenia odchyleń od normy, w 32 tygodniu ciąży przeprowadzane jest dodatkowe USG. W 34 tygodniu odbywa się natomiast ostatnie spotkanie z położną. Ma ono na celu zapewnienie ogólnej opieki medycznej, ustalenie planu porodu oraz, w razie potrzeby, aplikację drugiej dawki immunoglobiny anty-D.
 • Jeżeli przyszła mama cierpi na choroby lub schorzenia w jakikolwiek sposób zagrażające ciąży lub wymagające indywidualnego podejścia (np. cukrzyca, wysokie ciśnienie krwi, epilepsja itp.) lub jeśli pojawiają się nieprawidłowości (np. krwawienia), otrzymuje ona niezbędną liczbę badań krwi, USG oraz wizyt zarówno u położnej jak i u lekarza ginekologa.

Prowadzenie ciąży u polskiego ginekologa w UK

Przebywając w UK można zdecydować się na prowadzenie ciąży u polskiego ginekologa w Greenford. Polski ginekolog w UK może bowiem zastosować kalendarz badań w ciąży odpowiadający zasadom przyjętym w Polsce. W takim wypadku przeprowadzana jest nieco większa liczba badań, a pacjentka z reguły pozostaje pod opieką lekarza. Jak przedstawia się kalendarz ciąży prowadzonej u polskiego ginekologa w Greenford?

 1. Do 10 tygodnia ciąży - celem potwierdzenia ciąży należy odwiedzić lekarza pomiędzy 6. a 8. tygodniem ciąży. Jeśli pacjentka podejrzewa nieprawidłowości lub obserwuje krwawienie powinna udać się do lekarza we wcześniejszym terminie. To istotne, ze względu na możliwość poronienia lub rozwoju ciąży pozamacicznej. W tym czasie przeprowadzane jest ogólne badanie ginekologiczne oraz USG. Nie mniej ważna jest ocena ogólnego stanu zdrowia pacjentki. Ponadto, polski ginekolog w UK przeprowadza szczegółowy wywiad lekarski.

  Wykonywane są badania krwi, mające na celu oznaczenie między innymi grupy krwi, przeciwciał, stężenia glukozy, poziomu hormonów tarczycy. Oprócz tego należy wykonać badanie krwi pod kątem chorób zakaźnych, np. toksoplazmozy czy różyczki. Przeprowadzane są także badania w kierunku kiły, HIV i HCV. Należy także wykonać ogólne badanie moczu. Ponadto,w tym okresie przeprowadzana jest cytologia - chyba, że ostatnie badanie miało miejsce maksymalnie pół roku wcześniej.
 2. 11- 14 tydzień ciąży - przeprowadzane jest USG genetyczne lub inne nieinwazyjne badanie prenatalne. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości wykonywane są dalsze badania diagnostyczne. Oprócz tego przeprowadzane jest ogólne badanie, np. celem ustalenia przyrostu wagi.
 3. 15 - 20 tydzień ciąży - oprócz badań ogólnych przeprowadzane są ponowne badania krwi i moczu. Na tym etapie, w okresie od 18 do 22 tygodnia ciąży polski ginekolog w Greenford wykonuje USG połówkowe, w celu wykluczenia ewentualnych wad płodu.
 4. 21 - 26 tydzień ciąży - od tego momentu ocenie podlega czynność serca płodu. Ponadto w okresie od 21 do 24 tygodnia ciąży należy wykonać badania pod kątem cukrzycy. Wykonywane jest także ponowne badanie w kierunku chorób zakaźnych. W przypadku konfliktu serologicznego w tym okresie należy podać przeciwciała anty-D.
 5. 27 - 32 tydzień ciąży - przeprowadzane jest kolejne badanie ultrasonograficzne. Wykonywane są także powtórne badania krwi i moczu. W razie zaistnienia takiej konieczności podawana jest również kolejna dawka immunoglobiny anty-D.
 6. 33 - 37 tydzień ciąży - na tym etapie odbywa się już badanie położnicze. Polski ginekolog w Londynie ocenia ruchy płodu i czynność serca. Przeprowadzane są także badania pod kątem kiły, HIV, HBs oraz HCV, jak również test w kierunku paciorkowców. 
 7. 38 - 39 tydzień ciąży - w tym momencie ponawiane są wszelkie badania ogólne, aby ocenić stan zdrowia kobiety i płodu.
 8. Ostatnie tygodnie ciąży - polski ginekolog w UK przeprowadza monitoring akcji serca, kontrola ruchów płodu, badania USG.

Panie, które preferują polski schemat prowadzenia ciąży powinny skonsultować się z polskim ginekologiem w UK, w celu uzyskania szczegółów. Zapraszamy przyszłe mamy do Polskiej Przychodni w Greenford!