Czytelnia

Słowa kluczowe:

Polski ginekolog w Wielkiej Brytanii bez bariery językowej


Znajomość języka angielskiego wśród Polaków na wyspach jest coraz lepsza i najczęściej wystarczająca w codziennych sytuacjach. W kontaktach ze służbą zdrowia czasem może jednak okazać się ona niewystarczająca. W takich przypadkach można skorzystać z pomocy tłumacza lub odwiedzić polskich lekarzy. Polski ginekolog UK to sposób na doskonałą opiekę oraz bezproblemową komunikację, bez obecności osób trzecich.

W Wielkiej Brytanii bez znajomości języka

Jedną z obaw powstrzymujących Polaków na wyspach przed skorzystaniem z państwowej służby zdrowia jest niedostateczna znajomość języka angielskiego. I nie chodzi tu bynajmniej o opanowanie go w podstawowej formie, lecz o fachowe, specjalistyczne terminy medyczne, dotyczące nazw chorób, objawów, badań czy leków. Polscy lekarze pracujący w UK także muszą posiadać znajomość terminologii medycznej w języku angielskim, by móc pracować w państwowej służbie zdrowia. Jednak z powodu wysokiej konkurencji na brytyjskim rynku pracy nieczęsto można spotkać polskich specjalistów w brytyjskich szpitalach. Pacjent, który chce porozumieć się z lekarzem w języku polskim, może umówić się na wizytę w jednej z polskich przychodni w Wielkiej Brytanii. Przyjmują tam lekarze różnych specjalizacji, w tym polski ginekolog (np. w Londynie). Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy tłumacza lub wyjazd do Polski w celu leczenia. Ten ostatni sposób jest często niepotrzebnym wydatkiem, zwłaszcza w sytuacji, gdy dostępny jest polski ginekolog w Wielkiej Brytanii, lekarz specjalista, który włada językiem polskim i jest na miejscu.

Do lekarza z tłumaczem

Jednym z dostępnych rozwiązań dla cudzoziemców w Wielkiej Brytanii jest udanie się na wizytę z tłumaczem. Jeżeli nasza znajomość języka angielskiego jest słaba i obawiamy się, że nie wytłumaczymy lekarzowi dokładnie naszych objawów lub nie zrozumiemy zaleceń od lekarza, wówczas możemy poprosić o tłumacza. Dotyczy to zarówno kontaktów z lekarzem rodzinnym, jak i obecności podczas badań czy wizyt u specjalistów w szpitalu czy też u dentysty. Usługa tłumaczenia jest bezpłatna, finansowana z publicznych środków, jednak odpowiednio wcześniej należy uprzedzić o potrzebie skorzystania z niej. Najlepiej zgłosić taką potrzebę w szpitalu lub w przychodni, u recepcjonistki lub u swojego lekarza rodzinnego. Trzeba się również liczyć z obecnością tłumacza, podczas badań i konsultacji. W przypadku niektórych badań lub wizyty u ginekologa może to być nieco krepujące, chociaż należy pamiętać, że duży nacisk kładzie się na zachowanie prywatności pacjenta (tłumacz zawsze stoi za kotarą lub parawanem). Niekiedy, zwłaszcza gdy zgłosimy potrzebę tłumaczenia zbyt późno, może okazać się, że tłumacz nie jest dostępny. Rozwiązaniem jest konsultacja u polskiego ginekologa UK, bez pośredników oraz bez problemów językowych.

Pomoc tłumacza przez telefon

Poradę lekarska można uzyskać również w serwisie NHS Direct, która korzysta z systemu tłumaczenia telefonicznego. Wystarczy zadzwonić na numer NHS Direct i po zgłoszeniu operatora wymienić język polski („Polish”) jako ten, w którym chcemy rozmawiać. Po uzyskaniu połączenia z tłumaczem odbywa się rozmowa trójstronna, dzięki której pacjent może wyjaśnić lekarzowi za pośrednictwem tłumacza, w swoim ojczystym języku, z jakim problemem dzwoni i czego oczekuje. Dostaje również informację zwrotną lub informację, gdzie może uzyskać niezbędną pomoc.

Polski ginekolog UK – dla kogo?

W Wielkiej Brytanii wieloma medycznymi problemami kobiecymi zajmuje się lekarz rodzinny (GP), a skierowania do ginekologa wystawiane są w wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli pacjentka nieznająca języka angielskiego nie zdecyduje się na skorzystanie z pomocy tłumacza podczas wizyt lekarskich, wtedy najlepszym dla niej rozwiązaniem będą wizyty u lekarza polskojęzycznego (np.u polskiego ginekologa w Greenford, Londynie i innych miejscach Anglii, Szkocji i Irlandii). W niektórych sytuacjach, szczególnie w skomplikowanych przypadkach, przed zabiegami, podczas omawiania badań czy rozwiewania wątpliwości ważny jest bezpośredni kontakt z lekarzem oraz dokładne zrozumienie przekazywanych informacji.

Konsultacje u polskojęzycznego lekarza to również rozwiązanie dla osób, które znajdują się w Wielkiej Brytanii krótko, nie posiadają ubezpieczenia, lub nie wyrobili niezbędnych dokumentów. Również w przypadku osób, które przyjechały z wizytą do krewnych lub znajomych zamieszkałych w UK, lepszym rozwiązaniem będzie udanie się do polskiego lekarza. Pozwoli to na uniknięcie wielu problemów i nieporozumień związanych z różnicami w opiece medycznej w Polsce i na wyspach brytyjskich. Polski ginekolog w Wielkiej Brytanii stosuje w swej praktyce procedury zbliżone do polskich, dokładnie przeprowadza badania i na ich podstawie wydaje diagnozę.

Polski ginekolog UK — zalety

Wybór odpowiedniej formy opieki medycznej oraz wybór lekarza nie należy do łatwych decyzji. Szczególnie trudne staje się to poza granicami kraju, gdzie obowiązują inne procedury i zwyczaje, a personel medyczny posługuje się obcym językiem. To właśnie bariera językowa jest najczęstszą przyczyną, dla której kobiety wybierają polskojęzycznego ginekologa. Dzięki temu czują się bardziej komfortowo, bezpieczne, że zostały właściwie zrozumiane i otrzymają należytą opiekę medyczną.

Pozostałe zalety konsultacji u polskiego ginekologa UK, oprócz braku bariery językowej, to:

  • Zaufanie do lekarza
  • Możliwość przedyskutowania każdej medycznej kwestii
  • Krótkie terminy
  • Określone godziny przyjęć
  • Wizyta bez skierowania
  • Dobrze wyposażone gabinety
  • Możliwość wykonania badania USG na miejscu
  • Bezproblemowe uzyskanie skierowania na badania laboratoryjne
  • Bezpośredni kontakt z lekarzem bez obecności osób trzecich

Bariera językowa, bez względu na to, czy wynika z niskiego stopnia znajomości języka, ze strachu przed mówieniem w obcym języku, czy nieznajomości fachowych medycznych określeń, ogranicza dostęp do pomocy medycznej. Przez ograniczoną znajomość języka, nie można przeprowadzić pełnego wywiadu medycznego, koniecznego do postawienia właściwego rozpoznania. Pacjent często obawia się, że nie zrozumie poleceń lekarza, nie będzie umiał opisać objawów i dolegliwości.

Rozwiązaniem są wizyty medyczne w kraju, jednak jest to rozwiązanie drogie i nie zawsze możliwe do zastosowania. Najkorzystniejszym rozwiązaniem w przypadku bariery językowej jest skorzystanie z polskiej przychodni w UK. Palcówki te zatrudniają wielu specjalistów, do których można dostać się bez większych problemów. Skorzystanie z usług polskojęzycznego lekarza daje gwarancję porozumienia na linii lekarz – pacjent oraz satysfakcję z otrzymanej pomocy.